Kayıtlar

Şubat, 2022 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

P10 Led Panel Nasıl Sürülür - Arduino kod

Resim
     16 Şubat 2022 tarihinde yayınladığım yazımda P10 led panel devre incelemesi 'ni konu almıştım. O yazının sonuna eklediğim video ( P10 Led Panel Nasıl Çalışır ) içeriğinde detaylı izleyebilirsiniz. P10 Led panelin çalışma prensibi konusunda bir fikir edindik, ancak göndereceğimiz verilerin panel üzerinde hangi sırayla çalışacağına dair herhangi bir fikir edinme şansımız olmadı. Aşağıda paylaştığım kodu Arduino IDE 'de yeni bir skecth 'e kopyala/yapıştır yaparak kullanabilirsiniz, pin bağlantıları #define satırlarında belirlenmiştir. Ben bu denemede Arduino Mega kullandım farklı bir kart kullanırsanız pinlerde gerekli değişiklikleri yapmanız gerekmekte, 51 mega için MOSI, 52 ise SPI CLK pinidir.     İlk yazdığım test kodunda data pininden sadece 1 kez LOW sinyal gönderip, datayı shift ettim, peşinden datayı HIGH konumuna çekerek 127 kez daha shift ederek yanan ledin panel üzerindeki yolculuğunu görmüş olduk. Gönderdiğimiz ilk bilgi biti panelin şekildeki duruşuna

Arduino 16x2 (2x16) LCD Ekran Kullanımı | 4bit parallel mode - 16x2 LCD ekran pin bağlantıları

Resim
 Birçok projede hem ucuz olması hem de kolay bulunması bakımından 16x2 LCD ekranları kullanıyoruz. Bu yazımızda Arduino ile LCD Ekran Kullanımı 'na bakıyor olacağız. Üzerinde Hitachi 'nin ürettiği HD44780 sürücü entegresi bulunmakta. Aşağıda görselde ekranla birlikte 16x2 LCD ekran pin bağlantıları da verilmiştir. Pin detayları şu şekilde: GND : Ground VCC : +5V Contrast : Ekran kontrastını ayarlamamıza yardımcı olur, bir potansiyometre ile 5V voltaj bölücü şeklinde konfigüre edilerek kullanılabilir, potansiyometrenin kenar uçlarını +5v ve GND ye bağlayıp orta ucu da Contrast pinine bağlayarak kontrast ayarı yapabilirsiniz. RS : Register Select pini, komut mu data mı gönderiyoruz onu seçmemizi sağlıyor LOW durumda instruction (yani komut) HIGH durumda data (yani karakter) gönderiyoruz. RW : Read Write seçimi için kullanılıyor, LOW : write, HIGH : read; ekrandan veri okumayacağımız için direkt olarak GND 'ye bağlayabiliriz. D0-D7 : data pinleri 8 bit mode

P10 Led Panel Nasıl Çalışır

Resim
  P10 Led Panel 32x16 toplamda 512 tane ledden oluşur. Üzerinde Hub1.2 adı verilen 8x12 lik iki adet bağlantı noktası ve 5v güç giriş bağlantısı bulunur. Hub1.2 bağlantılarının aşağıdaki resme göre soldaki giriş, diğeri ise diğer panellere bağlanabilmesi için çıkış olarak ayarlanmıştır. Hub1.2 bağlantı noktasının pin tanımlamaları  yandaki şekilde gösterilmiştir. ENABLE pini ne HIGH sinyal uygulandığında panel aktif olur, bu pin LOW sa panelden diğer tüm parametrelere bakılmaksızın görüntü alamıyoruz. A ve B pinleri panelde satır seçme işlemi için kullanılır. Panelin yukardan aşağıya doğru (panelin arkasındaki yön gösteren oklardan dikey olan yukarı konumu gösteriyorken) 16 satıra sırasıyla A1-A16 isimlerini verirsek seçme işlemi şu şekilde olacak  (Burada seçme işlemiyle kastedilen ledlerin anodlarına + voltajın verilmesini sağlamaktır, A ve B nin durumuna göre seçili satırda bulunan ledlerin anodu enerjilendirilmiş olur) B A Seçilen Satırlar 0 0 A1-A5-A9-A13 0 1 A2-A6-A10-A14 1