Kayıtlar

Bit manipülasyonları etiketine sahip yayınlar gösteriliyor

C++ Dersleri | Bit İşlemleri - Bit Kopyalama

 C++ dersleri bit işlemlerinde bit kopyala konusundayız, bit kopyalamaktan kastımız nedir bir kaynak bitimiz var onun değerini alıyoruz, hedef bitimize yazıyoruz : 0 ise 0, 1 ise 1: int   main () { int   source   =   5 ; int   target   =   3 ; int   number   =   0b00100100 ;   // 36 number   ^=   (- source   ^   number )   &   ( 1LL   <<   target );   // 0010 1100 // target bitini source bitiyle aynı yapar. cout   <<   " result= "   <<   number   <<   endl ; }  result=44  çıktısını alıyoruz. işlem yapacağımız değer 36 'ydı 5. bitin değerini 3. bite yazınca 44 olmuş oldu. Sırasıyla işlemlerimize bakmamız gerekirse: değişenlerin değerlerini yerine yazarak devam edelim :  number = 36 ^  (-5 ^ 36) & (1 <<  3); 1 << 3 : 0000 1000b değerini elde ettik, -5 ^ 36 : 1111 1011 ^ 0010 0100 -> 1101 1111b elde ettik, bu iki değeri & liyoruz : 0000 1000b & 1101 1111b -> 0000 1000 elde ettik, son olara

C++ Dersleri | Bit İşlemleri - Tüm Bitleri Set Etme

 C++ ve gömülü sistemlerde bir değişkene ya da yazmaca ait tüm bitlerin set edilmesi çokça kolay bir mantığa dayanır. Eğer değişkenin ya da yazmacın boyutunu biliyorsak o kadar bit sayısına eşit olan en büyük sayıya eşitleyerek işin içinden sıyrılabiliriz: 8 bitlik bir yazmaç için 0xFF 'e eşitlemek bir çözüm olmakla beraber eğer bilmiyorsak bir fonksiyon içerisine template ile geliyorsa mesela daha basit bir yolu da söz konusu: değeri -1 e eşitlemek.  uint8_t a = 0xFF ;      Yazının birinde bahsetmiştik, işaretli sayıların MSB biti (en solda) işaret biti olup 0 ise sayının pozitif 1 ise negatif olduğu anlamına geliyordu ve negatif tarafta anlamlı bitler 1 'ler değil 0'lardı. Ne demeye çalışıyorum ? 8 bit için konuşursak : -1 sayısı 2 lik sistemde 11111111b olarak ifade edilir, bence tüm bitleri set etmek için güzel yöntem :)   PORTB = - 1 ; Tüm bitleri resetlemek istersek? Bilmem söylemeye gerek var mı ama yazmış olalım : a=0; işinizi çözecektir. Herkese kolay gels

C++ Dersleri | Bit Manipulasyon - En Sağdaki Set Edilmiş Biti Resetleme

 Başlığın açıklayıcı olduğundan çok da emin olamadım :) Ancak durum şudur: 001 1 0000 şeklinde güzide bir bit dizemiz olsun: Amacımız bu bit dizesinde en sağda bulunan 1 'i tespit edip 0 yapmak : yani yukarıdaki arkadaşı şuna çevirmek istiyoruz: 001 0 0000 Kodumuz şu şekilde : template   < typename   T > T   resetTheRightMostSetBit ( T   n ) { return   n   &   ( n   -   1 ); } int   main () { int   a   =   48 ;       // 00110000 a   =   resetTheRightMostSetBit ( a );   // 00100000 -> 32 cout   <<   " a= "   <<   a   <<   endl ;    } Template konusunu henüz yazmadık, ileride yazdığım zaman buralara linkini bırakıyor olurum-unutursam bir yorumla hatırlatır mısınız bana? :) - bilmeyen arkadaşlarımız için: kısaca anlatalım yine de T bir typename dolayısıyla hemen altına yazdığımız fonksiyonun içine herhangi bir tipte veri gönderip aynı tipte geri dönüş yapabilmesini sağlıyoruz, yani bu fonksiyonu int için ayrı char için ayrı

C++ Dersleri | Bit Manipülasyonları

Resim
     C++ bit işlemlerine devam ediyoruz, bit manipülasyonları çoğu zaman insanda yahu bunu nasıl yapıcaz diye kendisini sorgulatan bir his uyandırsa da öğrenildiğinde bu kadar basit miymiş yahu dedirtebilecek kadar da güçlü bir konudur :) Zevklidir demeden de geçmeyelim.      Bir bit dizemiz olsa ve set edilmiş bitlerden en sağdakini tespit edip reset etmeniz istense, programcının kafası önce en sağdan başlayarak tek tek bitleri 0 mı 1 mi diye kontrol ettirip 0 ise ilerleyip 1 ise reset et ve orayı terk et diye bir kod yazmaya gidiyor, yok canım bu kadar zor olmamalı. Bu konuda bir çözüm önerisi olan cesur arkadaşım ileriki konularda yazdıklarımızı okumadan burada yorum olarak bizlere görüşünü bildirmeni şiddetle rica ediyoruz, farklı kafalardan farklı fikirler çıkar severim discussion ları. Ya da tüm bitleri set etmemiz istense ? bu biraz daha görece basit geliyor, boyutu biliyorsak sorun yok mesela 8 bitlik bir dize için konuşuyorsak a = FF; der ve çıkarım işin içinden, ya bilmiyor