Kayıtlar

Dynamic Arrays etiketine sahip yayınlar gösteriliyor

C++ Dersleri | Dinamik Diziler

Resim
 C++ dizileri anlatırken -> C++ Diziler konusunda, dizilerin boyutlarının önceden belirtilmesi gerektiğinden bahsetmiştik, bunun nedeni olarak da programın çalışmadan evvel o dizi için ne kadar yer ayırmalı bilmesi gerektiğini söylemiştik, hatta iki boyutlu dizileri yazdığım yazıda dizi boyutlarını sabitler içerisine atarak tanımlama yapmıştık. Hadi deneysel düz bir kafada ilerleyelim ve bunu değişkenlerle yapmayı deneyelim :  int   n   =   3 ; int   arr [ n ]; Bunu yaptığımız anda Visual Studio daha kodu bile derlemeden tanımlamayı yaptığımız ikinci satırda n 'in altını çizdi ve Error List 'e şu hatayı yazdırdı : Error (active) E0028 expression must have a constant value Şair burada; ifade sabit bir değer olmalı demek istiyor. Birisinin çıkıp sevgili şairimize her zaman bir dizinin eleman sayısının sabit olamayacağını bazen parametrik olarak kullanılabilmesi için bize imkan tanıması gerektiğini anlatması gerekecek. Ya da başka bir şekilde yapılmış bir hesaplama sonuc