Kayıtlar

Increment Operator etiketine sahip yayınlar gösteriliyor

C++ Unary Operatörler, Değer Artırma-Azaltma

     C++ Unary operatörler , tek operandları olmaları sebebiyle bu ismi almışlardır diye düşünüyorum, zira unary : tekli olarak dilimize dönüyor. Bu arkadaşlar yüksek önceliğe sahiptirler. Basit bir konu olmakla beraber dikkat edilmesi gereken hususları yok değil. Postfix ve prefix olarak kullanımları mevcut, ikisinin arasındaki farksa prefix olduklarında önce operasyon gerçekleşiyor sonra aksiyon gerçekleşiyor, postfix olduklarında önce aksiyon sonra operasyon gerçekleşiyor, ne demeye çalışıyorum bir örnekle bakalım; örneğimizde increment operatorumuz olan ++ operatorunu ya da decrement operatorumuz olan -- ' yi kullanabiliriz:  int   i   =   0 ; cout   <<   i ++   <<   endl ; cout console içine verdiğimiz herneyse yazdırır söylemiş olalım, burada operasyondan kasıt i değerinin mevcut değerine 1 eklenmesi, aksiyondan kasıt da bu değerin konsol ekranına yazdırılmasıdır. Postfixden kasıt ++ operatörünün değişkenden sonra yazılması, prefix 'den kasıt ++i şeklinde değ