Direnç Parametreleri

 

Karbon Film Direnç Parametreleri
    Direnç deyince akla bir tek resistans değeri mi gelir, genellikle öyle, biraz ilerlesek tölerans gelir, direncin değerinin yüzde kaç aşağı yukarı eksik fazla olacağı bilgisidir. 
Mesela 10K bir direnç için %5 töleransla 
10.000 x 0,95 'ten 9K5 
ya da 10.000 x 1.05 'ten 10K5 
gelebilir demek, hassas işler için, töleransı düşük dirençler seçmek lazım demek ki..

Hemen bir senaryo yazalım bu töleransla ilgili, 0-100V ayarlı çıkışa sahip bir güç devremiz olsun, (maksimum 100 ki hata payını yüzde olarak direkt elde edelim) devremizin çıkışını 5v TTL seviyesinde işlem gören bir mikrodenetleyici ile ölçüyor olalım, ne yapalım? çıkışı direk ADC ye girelim mi? :) yok yok girmeyelim çıkışın 100v olduğu yerde bize 5v verecek bir voltaj bölücü kullanalım(bu noktada çıkışın asla 100v u aşmayacağı kabulu vardır), basit olsun diye 95K ve 5K (±5% tölerans olsun) dirençler seçelim, voltaj bölücüyü anlatmaya gerek var mı? 5K gnd ye bağlı aşağıdan, yukarıdan ADC ye gidiyor ve 95 K ya gidiyor, 95 K nın diğer ucu çıkışın + ucuna. Bu konfigurasyonda tölerans sıfır dersek çıkış 100v iken ADC ye tam tamına 5V gider. En kötü senaryoya bakalım:

5K, 5.25(5x1,05)K; 95K da 90.25(95x0,95)K oldu diyelim; ADC ye 5.497v => (100Vx5.25K)/(5.25K+90.25K)
 gider (burada ADC bunu tabii ki okumaz, okuduğunu varsayalım) ve biz bunu bu konfigurasyonda 109.94V olarak okumuş oluruz, => [(95k+5k)x5.497v]/5k
5K, 4.75K;95K da 99.75K oldu diyelim; ADC ye 4.545v gider  ve biz bunu bu konfigurasyonda 90.9V olarak okuruz, yanisi 100v; 9.94v yukarı, 9.1v aşağı gidebilir; toplamda 19.04V hatamız olabilir 100V için, bu da kabaca %19 hata payı demektir !? kabul edilebilir mi? tasarladığınız devrenin bilgi kağıdında, hata payı satırına 19% yazabiliyosanız/yazmanıza müsade ediliyorsa olabilir, ne diyelim.

    Temperature Coefficient, sıcaklık katsayısı ne ola ki? bazı datasheetlerde T.C.R olarak kısaltılmıştır, birimi ppm/°C ya da ppm/K(kelvin), ppm den kasıt: "parts per million/per degree Centigrade", diyelim ki bu parametre ±200 ppm/°C olsun, şair burada diyor ki, her 1 derece değişiminde, bu direncin değeri her 1M ohm için maksimum 200 ohm değişir, yanisi direncimiz 1MOhm ise her bir derecelik sıcaklık değişimi için 200ohm direnç değeri değişir ±200ohm, yine hassas noktalarda göz önüne almak gerek, küçük TCR değerli dirençler tehcih etmek gerek. Ayrıca, yukarıdaki senaryoda yaptığımız matematiği burda da yaparak bu hata payından tasarımımızı kurtarabiliriz, ortam sıcaklığını ölçmek, oda sıcaklığından farkını alarak TCR değeriyle gerekli matematik sonucu direncin o sıcaklıktaki değerine göre ADC okuması yapılabilir.

    Power Dissipation: birimi watt(W), güç dağılımı ? direncin overheat olmadan nominal olarak harcayacağı maksimum güç, bunun üzerinde ısınmaya başlarım diyor. Bir örnek alalım; 1K direncimiz 1/8W gücünde (0.125w) olsun, o vakit bu arkadaş için I.V maksimum 0,125 olabilir, I nerden gelir V/R den, R zaten sabit, o zaman (0.125 = V²x1000'den) bu arkadaş üzerine düşürebileceğimiz maksimum potansiyel fark; 11.18V u geçmemelidir.

    Power De-rating: güç azalması, neye bağlıdır? elbette sıcaklığa, mühendis miyiz meteorolog mu Allah-u Alem her yerde dertsin sıcaklık.

...Devam edecek...


Usb Devre Tasarımı - Part I - Usb Giriş koruma devreleri

 

usb logo
    Mikrodenetleyici içeren bir devre tasarladık, mikrodenetleyicimizin güncellemelerini yüklemek için devremize bir port 'pin header group' bırakarak, programlanmasını sağlayabiliriz, ama bu aynı zamanda devre kapalı bir kutu içerisinde olacaksa, her defasında sökmeye ve toplamaya ihtiyaç duyulacağı anlamına gelir. Programlayıcımızı da devreye dahil edip bir USB port aracılığıyla bunu yapsak daha makul olur gibi. Bunun için USB to TTL ailesinden bir devre sisteme dahil edilebilir.

    İlk adımda, bir devrede USB protokolü kullanılacaksa, gerekli koşullar nelerdir diye bir bakalım o vakit.

PN61729 usb connector

USB tip B ("USB Series B Receptacle" diye geçer)  PN61729 konnektör kullandığımızı düşünerek senaryomuzda ilerliyelim. Konnektörün dış kasasındaki metal "Shield" ismini alıyor, diğer 4 pinler ise sırasıyla, resme bakarak üst soldaki 1- 5V (Vbus), 2 sağındaki D- (DM diye de geçer) alt soldaki 3, D+ (DP) sağındaki 4, Ground olarak belirlenmiş.

    İncelediğim uygulama notların tamamında benim gördüğüm koruma önlemleri başlıca şöyle

 • Aşırı akım koruması (Usb bus üzerinden beslenen cihazlar için mutlaka) - tasarladığımız cihaz tarafında olası bir kısadevre veya bozulmadan dolayı host cihazı korumak amacıyla, ancak bazı cihazlar ilk bağlandıklarında yüksek akımlar çekebilmektedir, bu normal bir hal olmakla birlikte tasarlanacak aşırı akım korumasının, buna müsade edebilmesi de gerekir, 100µs gibi diyebiliriz.
 • Aşırı voltaj koruması, host tarafından kaynaklanan bir sıkıntıdan dolayı Vbus hattına gelebilecek olan yüksek voltaj, aslında özellikle cihazların, - usb yapısal olarak canlı,çalışan sistemler üzerinde sökülüp takılma yeteneğine sahip olasından sebeple - sökülüp takılırken neden olabileceği spike dediğimiz anlık voltaj yükselmelerine karşı da koruma sağlanmalıdır.
 • ESD, ElectroStaticDiscarge, koruması için de özellikle tüm uygulama notlarına yer verilmiş, kablo soyulmaları ya da açıkta pin olması gibi durumlarda ya da kullanıcının kasıtlı olarak pinlere dokunması sonucu host ya da cihaz tarafında sorunlara sebebiyet verebilir, biraz daha anlamak için mevzuyu :ESD testlerinde kullanılan model olan Human Body Model'e kısa bi bakalım: 100pf kondansatör 1500 ohm discharge direnci üzerinden 2kV, 4kV, 6kV,8kV gibi yüksek voltajlarla şarj edilmiş olarak boşaltılır, bu şu demek, insan kendi üzerinden bir elektronik sisteme 100pf lık bir kondansatörün 1,5K bir direnç üzerinden 2kV - 8kV arası voltajlar boşaltabilmektedir.(*1) dolayısıyla bu leveldeki bir durum göz ardı edilmemelidir.
 • Bir de son olarak eğer ki cihazımız sadece usb üzerinden beslenmeyecekse, yani dışardan bir güç kaynağı ile usb bağlamadan da çalışacaksa (ki senaryomuz usb bağlantısını sadece firmware güncellemek üzere düşünülmüş) güç kaynağı seçici tasarlamak gerekiyor, şöyle ki, hem usb hem de dış güç kaynağı bağlıyken bu kaynaklar birbirini besleme girişiminde bulunmasın.


     Aşırı Akım Koruması, için PTC, Polymer Temperature Coefficient, (PTC dirençle tam olarak aynı şey değildir.-genelde resetlenebilir sigorta diye anılır, resettable fuse) uygun bir elemandır. Cihazdan geçen akım bir nominal sınırı aştığında, polimer tabaka ısınmaya başlayacak ve katı halden sıvı hale dönecek ve bu şekilde genişleyecektir. Genleşme, polimerin içindeki iletken katmanların kırılmaya başlamasına ve böylece elemanın düşük direnç durumundan yüksek direnç durumuna geçmesine neden olur. Sonuç olarak, elemandan geçen akım akışı önemli ölçüde düşer. Arıza onarıldıktan ve akım akışı normale döndüğünde, polimer soğur ve büzülür, iletken zincirler birbiriyle tekrar temas ettikçe düşük direnç durumuna geri döner.

    Peki hangi PTC? önemli parametrelerimiz:

 1. Holding Current: "Tutma akımı" : nominal dediğimiz değer, bu değere kadar herşey normal seyrinde devam eder, usb VBUS hattı için bu akım USB specification içeriğinde 500mA max olarak belirlenmiştir.
 2. Trip Current : "Anlık Maksimum izin verilen akım" : cihazlar ilk bağlandığında anlık yüksek akım çekebilir ve buna izin vermeliyiz dediğimiz akım. 1A gibi uygun mudur?
 3. Time-Trip de bu akıma müsade edilecek zaman zarfı, bu sürenin üzerindeki bir trip current e maruz kalırsa korumaya geçer , devrenin tamamını burdan beslemeyeceğiz sadece USB to TTL dönüştürücü entegremiz ve çevre birimleri için 0.15s gibi maksimum değer fazlasıyla yeterli olacaktır.
 4. Ek olarak Voltage değerinin 5v üzerinde olduğundan emin olalım, minimum ve maksimum resiztansın da mümkün oldukça düşük olması işimize gelir, üzerindeki voltaj düşümünün az olacağını düşünürsek.


Şöyle Bir kaç örnek bırakabiliriz: Ozdisan'dan


    Aşırı Gerilim Koruması, için MultiLayer varistorler uygun olabilir.Varistörün direnci, terminalleri boyunca gelişen yüksek voltaj durumunda önemli ölçüde düşer. Sonuç olarak, yük, güç rayından "Power Rail" veya sinyal hattından toprağa yönlendirilir ve gerilimi çok daha düşük bir seviyeye sıkıştırarak aşağı akım devresini korur. Yarı iletken seramiklerden yapılan MLA serisi varistörler, geniş bir sıcaklık aralığında çalışır ve seramik kondansatörünkine benzeyen küçük bir pakette - genellikle plastik ambalajlı bileşenlerden çok daha küçük bir alan kaplar - iyi bir aşırı gerilim koruması sağlar.

Usb Shield "Konnektörün kasasındaki metal" ile GND arasına ve yine USB shield ile VBus arasına bağlanır, bazı devrelerde ESD koruması için D+ ve D- hatlarına bağlandıklarını da gördüm, ancak varistörlerin kapasitansı göreceli olarak (TVS diyotlara göre) daha yüksektir. (tipik olarak 600-700pF) ground ve Vbus hatları -dc olmalarından dolayı ek kapasitans kullanışlı bile olabilir, ancak data hatlarında yüksek veri transferinde kapasitans gecikmelere sebep olur.

    5V luk bir varistor kullanılabilir : CG0603MLC-05E


    ElectroStaticDischarge, için MLV :MultiLayerVaristor de kullanılabilir, ki dediğim gibi data hattı üzerinde distorsiyona ve gecikmelere sebep olur, USB 1.1 ve üzeri için TVS diyot kullanılması genellikle önerilmiş. Kapasitansları oldukça düşük: 0.05pF seviyelerinde dolayısıyla distorsiyon ya da gecikmelere asla sebep olmuyor. Data hatları ile USB Shield arasına bağlıyoruz iki adet. D- den Usb Shielde bir adet, D+ dan usb shield e bir adet. 5.5v luk TVS (Transient Voltage Suppressor) diyotlar kullanılabilir, 5.5v tercih edildiğinde, usb için tasarlanmış 2 li 4 lü paketlerde bulmak mümkün, Vbus için kulanılan MLV yerine boşta kalan bir TVS de kullanışlı.

Birkaç örnek : Ozdisan(*1) Wikipedia: Human Body Model

SiLabs AN0046

Atmega328p Benzersiz Seri Numarası, Kod koruma

         Arduino UNO üzerinde bulunan mikrodenetleyici : atmega328p-u  kullanarak bir kod yazdık, derledik, bir hex dosyamız var, yazdığımız kodun, sadece "herhangi bir" atmega328p-u üzerinde çalışmasını istiyoruz, yani farklı bir mikrodenetleyiciyede çalışmasın, ya da "sadece" tek bir atmega328p-u üzerinde çalışsın istiyoruz, bir nevi kod koruma gibi, bir şekilde yazılı olan mikrodenetleyici üzerindeki kod okutularak başka bir mikrodenetleyiciye kopyalandığında çalışmasın istiyoruz.

İlk seçenek sadece kod uyumluluğunu denetlemek için kullanılabilir, hex kodu alınıp örnek olsun diye Atmega2560 a yüklendiğinde "uyumsuz olacağı düşünülerek" çalışması engellenebilir.

İkinci seçenekse, farklı bir atmega328p-u ya da atılmış olsa çalışmasın, burada kod korumadan söz edebiliriz. Peki bunu sağlamak için ne yapabiliriz? Örnek olsun diye atmega328p nin kendine özgü, her mikrodenetleyici için "benzersiz" bir seri numarası olsa, yine örnek olsun diye bu seri numarası 6F 75 57 37 37 57 FF 25 98 olsa,  ve kodumuzun en başında desek ki, mikrodenetleyicinin seri numarasını oku, bizim bildiğimiz seri numarası ile karşılaştır doğru değilse sonsuz bir döngüye gir, dolayısıyla kodun geri kalanı hiç çalışmasın. Uygun bir çözüm gibi, peki atmega328p-u bize böyle bir olanak sağlıyor mu? Datasheet e bir göz atalım:

    31.5 Serial Number The product has a serial number which offers a unique ID to identify a specified part while it is in the field. It consists of several bytes, which can be accessed from the signature address space. The Signature row includes factory-programmed data: 

 

 • ID for each device type 
 • Serial number for each device 
 • Calibration bytes for factory calibrated peripherals

 

burda bahsettiğine göre böyle bir imkan var, ancak nedir nerden buluruz nasıl okuruz gibi bir bilgi malesef yok.Ancak bu bilgiye aynı ailenin farklı bir ferdi olan atmega328pb için yayınlanan datasheet üzerinde  rastlıyoruz. 

Table 31.5 Signature Row Adressing

Siganure Byte Z-Pointer
Device Signature Byte 1 0x0000
Device Signarure Byte 2 0x0002
Device Signature Byte 3 0x0004
Rc Oscillator Calibration Byte 0x0001
Serial Number Byte 1 0x000E
Serial Number Byte 0 0x000F
Serial Number Byte 3 0x0010
Serial Number Byte 2 0x0011
Serial Number Byte 5 0x0012
Serial Number Byte 4 0x0013
Serial Number Byte 6 0x0015
Serial Number Byte 7 0x0016
Serial Number Byte 8 0x0017

     Şair burada ne anlatmak istemiş? ID for each device type ile kasıt mikrodenetleyicinin imzası yani kim olduğu bilgisi: Device Signature Byte ile verilmiş, Serial Number ise "biraz karışık olmakla birlikte" 9 ayrı adres üzerinde 8 bitlik veriler olacak şekilde; Serial Number Byte 0 ile Serial Number Byte 8 olarak kodlanmış.

    Nasıl ulaşacağız bu bilgilere ? Bu noktada boot.h yardımıza koşuyor ve bize 

boot_signature_byte_get(addr) gibi bir fonksiyon sunuyor.

boot.h main.cpp ye include edilip kullanılabilir, ;Atmel Studio için örnek kod:


#ifndef F_CPU

#define F_CPU 16000000UL

#endif

#include <avr/boot.h>

char devSignature[3]; 

char devSerial[9];

void getDevSignature(char* devsign)

{

for (size_t i = 0; i<3; i++)

{

devsign[i] = boot_signature_byte_get(i*2);

}

}

void getDevSerial(char* devSerial)

{

uint8_t add = 0;

for (size_t i = 0; i<9; i++)

{

if(i>=6)add=1;

devSerial[i+add] = boot_signature_byte_get(0x0E + i + add);

}

char tmp = devSerial[0];

devSerial[0]=devSerial[1];

devSerial[1]=tmp;

tmp = devSerial[2];

devSerial[2] = devSerial[3];

devSerial[3] = tmp;

tmp = devSerial[4];

devSerial[4] = devSerial[5];

devSerial[5] = tmp;

}

int main(void)

{

   getDevSignature(devSignature);// Device Signature -hangi mikrodenetleyici

   getDevSerial(devSerial); // Serial Number - seri numarası

}


Arduino IDE için örnek kod:

char devSerial[9];
#include <avr/boot.h>

void setup() {
// put your setup code here, to run once:
Serial.begin(115200);
Serial.println("Device Signature : ");
for (uint8_t i = 0; i < 3; i++)
{
Serial.print(boot_signature_byte_get(0x0 + i*2),HEX);
Serial.print(" ");
}
Serial.println("");
getDevSerial(devSerial);
Serial.println("Device Serial Number : ");
for (uint8_t i = 0; i < 9; i++)
{
Serial.print(devSerial[i],HEX);Serial.print(" ");
}
}
void loop() {
// put your main code here, to run repeatedly:

}

void getDevSerial(char* devSerial)
{
uint8_t add = 0;
for (size_t i = 0; i<9; i++)
{
if(i>=6)add=1;
devSerial[i+add] = boot_signature_byte_get(0x0E + i + add);
}
char tmp = devSerial[0];
devSerial[0]=devSerial[1];
devSerial[1]=tmp;
tmp = devSerial[2];
devSerial[2] = devSerial[3];
devSerial[3] = tmp;
tmp = devSerial[4];
devSerial[4] = devSerial[5];
devSerial[5] = tmp;
}

Elimdeki 3 değişik atmega328p ile denedim her birinde farklı seri numaraları elde ettim, bir eşleşme olacağını düşünmüyorum, deneyenler yorumlara yazabilir.
-Kolay gelsin.

Arduino UNO, Atmel Studio üzerinden programlamak | AVR Programlama - Registers
Arduino üzerinde bazı şeyleri öğrendik, hazır kütüphaneler üzerinde projelerimizi çalıştırdık, ama sanki IDE üzerinde eksik bişey var gibi, mesela bir IntelliSense olaydı ne güzel olmaz mıydı? hani şu değişken adını yazmaya başladığımızda tamamlama önerileri çıkartan, ya da nesne tabanlı programlamada kullandığımız; nesne. yazınca nesnenin tüm özelliklerine ulaşabildiğimiz yardımcı pencere açan.. bunun için Arduino yu bir adım ileriye taşıyan Atmelin kendi kodlayıcısı Atmel Studio (artık yerini MicroChip Studio alıyor) mevcut, Visual Studio kullananların hemen alışacağı (neredeyse aynısı) bir kodlama arayüzü, kod yazmak için biraz datasheet karıştırmak gerekiyor. Ancak kontrolün sizde olduğunu bilmek bir ayrıcalık, Arduino IDE ile yazılmış bir led yakın söndürme kodu :


void setup() {

  // initialize digital pin LED_BUILTIN as an output.

  pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);

}

// the loop function runs over and over again forever

void loop() {

  digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);   // turn the LED on (HIGH is the voltage level)

  delay(1000);                       // wait for a second

  digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);    // turn the LED off by making the voltage LOW

  delay(1000);                       // wait for a second

}

avrdude: 924 bytes of flash written, 

924 bytes yer kaplarken, aynı işi yapan Atmel Studio ile register seviyesinde yazılmış olan şu kod :


#define F_CPU 16000000UL

#include <avr/io.h>

#include <util/delay.h>


int main(void)

{

DDRB |= (1 << DDB5);

while (1)

{

PORTB |= (1<<PORTB5);

_delay_ms(1000);

PORTB = 0;

_delay_ms(1000);

}

}

avrdude.exe: writing flash (176 bytes):

sadece 176 bytes yer kaplıyor, yaklaşık 5.25 katı, 176 bytes ile yapılabilecek işi 924 bytes ile yapmak, nerden baksak bir mühendisin fiyat/performans tarzına uymuyor. 

Peki konu sadece kodun hafızada kapladığı alan mı acaba? Hıza da bakalım mı ?

void setup() {
pinMode(3,OUTPUT);
}

void loop() {
  digitalWrite(3,HIGH);
  digitalWrite(3,LOW);
}

yukarıda gördüğünüz Arduino ide de yazılmış bir kod sizce hangi frekanslarda 3 pini açıp kapatabiliyordur?


112 Khz mi? Hey dostum tek yapabildiğin bu mu? hadi onu geçtim, 1ms lik aralıklarla yaptığın gecikmeler de neyin nesi ?

Studio 'ya ve register level 'e geçelim :

#include <avr/io.h>

int main(void)

{

DDRD |= (1<<DDD3);

/* Replace with your application code */

while (1)

{

PORTD = 8;

PORTD = 0;

}

}


Evet şimdi konuşmaya başladın : 3.2 Mhz :) 27.8 kat daha hızlı ve alt tarafta görebileceğiniz üzere 1ms lik gecikemeler de artık YOK.

Tamam, kararımızı verdik, kodumuzu yazdık, başka hiçbir ek donanım gereksinimi olmadan kodumuzu nasıl Arduino UNO kartımıza yükleyeceğiz?


Atmel Studio 7 (Version 7.0.1931) için şöyle:
Tools Menusu /  External Tools
açılan pencerede Add
Title kısmı tamamen tercihsel ne isim verirseniz, -boş bırakılamaz!
Command kısmı: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr\bin\avrdude.exe
Arguments kısmı: -C "C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr\etc\avrdude.conf" -v -patmega328p -carduino -PCOM7 -b115200 -D -Uflash:w:"$(ProjectDir)Debug\$(TargetName).hex":i

PCOM7, benim için geçerli Uno Com7 üzerinden çalışıyor, siz kendi portunuzu yazın.
bir kaçtane kartınız var ve hepsinde farklı com görünüyorsa Prompt for arguments işaretleyip, çalıştırıldığında arguments kısmından seri portunuzu elle değiştirebilirsiniz.

Ok deyip ayrılıyoruz pencereden, artık Tools menusu içinde "tercihsel" olarak belirlediğimiz Tool ismi görünüyor olmalı, projemizi Build/Build project menusunden derliyoruz ki "$(ProjectDir)Debug\$(TargetName).hex":i noktasında hex dosyamız oluşsun, sonrasında Tools/Tercihen verdiğimiz araç ismi ne tıklayarak kodumuzu kartımıza yükleyebiliriz.

Biraz zahmetli gibi? yazdığım kodun 5 kat daha fazla yer kaplaması benim için sorun değil diyorsan Arduino IDE devam, hayır önemli diyorsan aramıza hoşgeldin.

-Kolay gelsin.

Atmel Studio, Atmel ICE, Arduino UNO Hata Ayıklama

Geçtiğimiz günlerde siparişini verdiğim Atmel ICE elime ulaştı, 
 
    Break pointimi ekledim, Atmel-ICE, Arduino UNO bağlantısını ICSP soketi üzerinden gerçekleştirdim. Atmel-ICE ve Arduino usb ile bilgisayarıma bağlı, herşey hazır gibi. Projeyi kaydediyorum,
  Debug menüsünden Start debugging and break e tıklıyorum, hoop : Launh Failed başlıklı bir hata :
 
Failed to launch session with debugWIRE. This could be caused by reset line circuitry or disabled debugWIRE interface. Make sure that reset line is free before continuing. Do you want to use SPI to enable the DWEN fuse?
 
Arkadaş diyor ki, debugWIRE üzerinden hata ayıklama yapamıyorum, nedeni reset devresi ya da DWEN fuse nin kapalı olması olabilir, hmm.. orjinal Arduino Uno kullanıyorum, zannımca reset devresiyle alakalı bir sorun olamaz, ancak arduino IDE debug kullanmadığından DWEN fuse kapalı olabilir, ve zaten soruyor istersen DWEN fuse ü senin için aktif etmemi ister misin, Evet diyorum. Çok güzel, DWEN aktif edildi, gücü kesip tekrar bağlayın diyor, yapıyorum ve yeniden Launch Failed :
 
Setting debugWire fuse seems to have failed. Check your clock and fuse setting. 
 
Tamam, anladık ki başka bi sıkıntı var, Ancak artık başka bi sıkıntı da var, Uno nun üzerinde Blink yüklüydü ledim yanıp sönüyordu, artık yanıp sönmüyor yani UNO artık çalışmıyor ve Device Programming üzerinden Uno ya bağlanıp artık kod da atamıyorum :
 
Failed to enter programming mode. ispEnterProgMode: Error status received: Got 0xc0, expected 0x00 (Command has failed to execute on the tool)
 
Unable to enter programming mode. Verify device selection, interface settings, target power, security bit, and connections to the target device.
 
Arduino IDE üzerinden deniyelim; Examples / Blink, com port hala görüyor, bu iyiye işaret olabilir, upload diyoruz:
 
         Using Port                            : COM21
         Using Programmer               : arduino
         Overriding Baud Rate          : 115200
avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x26
avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x26
avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x26
avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0x26
 
 
geçmiş olsun.. hata ayıklama yapalım diye çıktığımız bu kutlu yoldan, artık çalışmayan bir arduino UNO ile geri dönüyoruz :)
 
tamam bozulmuş olabilirsin ve bu bozulma bu olaya denk gelmiş olabilir, başka bir arduino uno ile tüm süreci tekrarlıyorum: sonuç 2 tane çalışmayan Arduino UNO..
 
biraz geri saralım, ilk hatadaki atladığımız reset hattı hikayesine, Make sure that reset line is free, Hattımız free mi değil? bakalım referans dizaynda neler var?
 

 

Malesef Reset hattımız "free" değil. Usb to com bridge, aynı zamanda IDE üzerinden Arduino ya kod atmamıza olanak sağlayan ATMEGA8U2-MU ile bir bağlantı söz konusu ve işin iyi tarafı board üzerinde bu bağlantıyı ayırabileceğimiz "Reset EN" adında bir jumper mevcut, bu bağlantıyı ince bir neşterle ayırıyorum, artık reset line free..
 

 

 

Tekrar Deniyoruz,  Debug menüsünden Start debugging and break e tıklıyorum,:sonuç şahane, break pointimiz çalıştı, o andaki tüm registerlerimizi PORT directionlarımızı ve on off durumlarını görebiliyoruz, ayynen visual studio da kullandığımız debug sistemi gibi değişkenlerimizin değerlerini görebiliyor, adım adım ilerleyebiliyor, quickWatch ekleyip özellikle takip etmek istediğimiz değişkenin peşine düşebiliyoruz.
 
    Uno nun eski haline dönebilmesi için, debug menusundan ; disable debugWire and close demek gerekiyor, ayrıca board üzerindeki iki pine iki pinli erkek pin header bağlayıp üzerine de bir jumper takıp ("eskiden harddisklerin slave master ayarı yapmak için kullandığımız jumper) la Reset Enable durumunu da kolayca kontrol edebilirsiniz. 
 
-Kolay gelsin.

 

Türksat Saat Kanalı ve IRIG-B Time Code

Türksat Saat Kanalından Saat Bilgisi Nasıl Alınır? Uyduda kanalları dolaşırken, şu Türksat Saat kanalı hep dikkatimi çekmiştir. Özellikle  S...