Kayıtlar

P10 Led panel etiketine sahip yayınlar gösteriliyor

P10 Led Panel Nasıl Sürülür - Arduino kod

Resim
     16 Şubat 2022 tarihinde yayınladığım yazımda P10 led panel devre incelemesi 'ni konu almıştım. O yazının sonuna eklediğim video ( P10 Led Panel Nasıl Çalışır ) içeriğinde detaylı izleyebilirsiniz. P10 Led panelin çalışma prensibi konusunda bir fikir edindik, ancak göndereceğimiz verilerin panel üzerinde hangi sırayla çalışacağına dair herhangi bir fikir edinme şansımız olmadı. Aşağıda paylaştığım kodu Arduino IDE 'de yeni bir skecth 'e kopyala/yapıştır yaparak kullanabilirsiniz, pin bağlantıları #define satırlarında belirlenmiştir. Ben bu denemede Arduino Mega kullandım farklı bir kart kullanırsanız pinlerde gerekli değişiklikleri yapmanız gerekmekte, 51 mega için MOSI, 52 ise SPI CLK pinidir.     İlk yazdığım test kodunda data pininden sadece 1 kez LOW sinyal gönderip, datayı shift ettim, peşinden datayı HIGH konumuna çekerek 127 kez daha shift ederek yanan ledin panel üzerindeki yolculuğunu görmüş olduk. Gönderdiğimiz ilk bilgi biti panelin şekildeki duruşuna

P10 Led Panel Nasıl Çalışır

Resim
  P10 Led Panel 32x16 toplamda 512 tane ledden oluşur. Üzerinde Hub1.2 adı verilen 8x12 lik iki adet bağlantı noktası ve 5v güç giriş bağlantısı bulunur. Hub1.2 bağlantılarının aşağıdaki resme göre soldaki giriş, diğeri ise diğer panellere bağlanabilmesi için çıkış olarak ayarlanmıştır. Hub1.2 bağlantı noktasının pin tanımlamaları  yandaki şekilde gösterilmiştir. ENABLE pini ne HIGH sinyal uygulandığında panel aktif olur, bu pin LOW sa panelden diğer tüm parametrelere bakılmaksızın görüntü alamıyoruz. A ve B pinleri panelde satır seçme işlemi için kullanılır. Panelin yukardan aşağıya doğru (panelin arkasındaki yön gösteren oklardan dikey olan yukarı konumu gösteriyorken) 16 satıra sırasıyla A1-A16 isimlerini verirsek seçme işlemi şu şekilde olacak  (Burada seçme işlemiyle kastedilen ledlerin anodlarına + voltajın verilmesini sağlamaktır, A ve B nin durumuna göre seçili satırda bulunan ledlerin anodu enerjilendirilmiş olur) B A Seçilen Satırlar 0 0 A1-A5-A9-A13 0 1 A2-A6-A10-A14 1