ssd1306 oled kullanımı etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
ssd1306 oled kullanımı etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

SSD1306TUR | SSD1306 Oled Ekran Türkçe Kütüphane

SSD1306 Oled Ekran Türkçe Karakter Kullanımı

ssd1306 türkçe

    Arduino ya da benzeri gömülü sistem uygulamalarımızda ekran ihtiyaçlarımızdan birini de SSD1306 Oled monochrome ekranlar karşılıyor. Daha önceden kullananlarınız olduysa bilirler ki malesef ekranların çoğu gibi bu ekran da Türkçe karakterleri desteklemiyor (henüz benim elime geçmemiş olanlar), Daha önce 16x2 20x4 I2c ve paralel mode için ve P10 paneller için Türkçe karakter destekli kütüphaneler yayınlardım, bunlara sitedeki arama fonksiyonunu kullanarak ulaşabilirsiniz.
    Son olarak SSD1306 Oled ekranlar için geliştirdiğim Türkçe karakter destekli kütüphane de bugün yayınlandı:
    Kütüphaneye
  • Github
  • Arduino Library Manager
  • PlatformIO Libraries
üzerinden ulaşabilirsiniz.


Arduino IDE ile SSD1306 Ekran Tükçe Kullanımı ve Kütüphanenin İndirilmesi


arduino ide kütüphane ekleme

    Arduino IDE üzerinde bulunan menüden Tools * Manage Libraries... seçeneğine tıklayarak ya da Ctrl+Shift+L tuş kombinasyonuyla açılan Library Manager 'ın arama alanına SSD1306TUR yazdığınızda sizi karşılayan ekranda  Install  butonuna :

SSD1306TUR Türkçe kütüphane yükleme

ardından, eğer sisteminizde AdafruitGfx ve diğer bağımlı kütüphaneler yüklü değilse gelen uyarıya :

SSD1306TUR Türkçe kütüphane yükleme

 Install all  butonuna tıklayarak yüklememizi gerçekleştirebiliriz.


Kullanımı oldukça basit, ekranla mesainiz varsa sizin için hiç bir değişiklik yok header dosyasını projenize dahil edin ve aşağıdaki örnekteki gibi kullanın :

/**
 * @file writeTr_128x32_i2c.ino
 * @author Hakan ÖZMEN (hakkanr@gmail.com)
 * @brief
 * @version 1.0
 * @date 2022-11-09
 * @section for more information please visit :
 * https://www.devrelerim.com/2022/11/ssd1306tur-ssd1306-oled-ekran-turkce.html
 * https://www.youtube.com/HakkanR
 * https://github.com/HakkanR/SSD1306TUR
 * @copyright Copyright (c) 2022
 * BDS License, all above text must be included any redistribution.
 */
#include <Wire.h>
#include <SSD1306TUR.h>
#include "TrFonts/FreeSansBold12pt7bTR.h"

#define SCREEN_WIDTH 128 // OLED display width, in pixels
#define SCREEN_HEIGHT 32 // OLED display height, in pixels
// Declaration for an SSD1306 display connected to I2C (SDA, SCL pins)
// The pins for I2C are defined by the Wire-library.
// On an arduino UNO:       A4(SDA), A5(SCL)
// On an arduino MEGA 2560: 20(SDA), 21(SCL)
// On an arduino LEONARDO:   2(SDA),  3(SCL), ...
#define OLED_RESET -1		// Reset pin # (or -1 if sharing Arduino reset pin)
#define SCREEN_ADDRESS 0x3C ///< See datasheet for Address; 0x3D for 128x64, 0x3C for 128x32
SSD1306TUR display(SCREEN_WIDTH, SCREEN_HEIGHT, &Wire, OLED_RESET);
void TrTextsOnScr();
void setup()
{
	Serial.begin(115200);
	// SSD1306_SWITCHCAPVCC = generate display voltage from 3.3V internally
	if (!display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, SCREEN_ADDRESS))
	{
		Serial.println(F("SSD1306 allocation failed"));
		for (;;)
			; // Don't proceed, loop forever
	}
	// Clear the buffer
	display.clearDisplay();
	TrTextsOnScr();
}

void loop()
{
	// put your main code here, to run repeatedly:
}
void TrTextsOnScr()
{
	display.setTextColor(SSD1306_WHITE);
	display.clearDisplay();
	display.setTextSize(1);
	display.println("       SSD1306");
	display.setFont(&FreeSansBold12pt7bTR);
	display.setCursor(20, 22);
	display.print("Türkçe");
	display.display(); 
	delay(3000);
}


Şuan için kütüphanede yalnızca bir tane font var, font tasarımına vakit ayırabilirim diyen arkadaşlarım bana ulaşabilirlerse sevinirim, hem bu sayede gömülü sistemlerin Türkiye ayağında open source bir kütüphaneye katkınız olur ve adınız geçer! 😎

Kütüphane ile ilgili fonksiyonları ve kullanımları : Arduino ile oled ekran kullanımı detaylı tüm fonksiyonlar

Grafik Fonksiyonları

Herkese kolay gelsin!.


Türksat Saat Kanalı ve IRIG-B Time Code

Türksat Saat Kanalından Saat Bilgisi Nasıl Alınır? Uyduda kanalları dolaşırken, şu Türksat Saat kanalı hep dikkatimi çekmiştir. Özellikle  S...