Kayıtlar

P10 Led Panel Şema etiketine sahip yayınlar gösteriliyor

P10 Led Panel Nasıl Sürülür - Arduino kod

Resim
     16 Şubat 2022 tarihinde yayınladığım yazımda P10 led panel devre incelemesi 'ni konu almıştım. O yazının sonuna eklediğim video ( P10 Led Panel Nasıl Çalışır ) içeriğinde detaylı izleyebilirsiniz. P10 Led panelin çalışma prensibi konusunda bir fikir edindik, ancak göndereceğimiz verilerin panel üzerinde hangi sırayla çalışacağına dair herhangi bir fikir edinme şansımız olmadı. Aşağıda paylaştığım kodu Arduino IDE 'de yeni bir skecth 'e kopyala/yapıştır yaparak kullanabilirsiniz, pin bağlantıları #define satırlarında belirlenmiştir. Ben bu denemede Arduino Mega kullandım farklı bir kart kullanırsanız pinlerde gerekli değişiklikleri yapmanız gerekmekte, 51 mega için MOSI, 52 ise SPI CLK pinidir.     İlk yazdığım test kodunda data pininden sadece 1 kez LOW sinyal gönderip, datayı shift ettim, peşinden datayı HIGH konumuna çekerek 127 kez daha shift ederek yanan ledin panel üzerindeki yolculuğunu görmüş olduk. Gönderdiğimiz ilk bilgi biti panelin şekildeki duruşuna