Kayıtlar

Programlama dersleri etiketine sahip yayınlar gösteriliyor

C++ Fonksiyonlar

Resim
    Programlamada çok tekrar ettiğimiz kod satırlarını ya da kod bloklarını lazım olduğu her yerde yeniden yazmak yerine, yahut kopyala yağıştır yapmak yerine, söz konusu bloğu bir fonksiyon olarak tanımlar ve gerektiği yerde fonksiyonu çağırarak bunu bir rutin haline getirebiliriz.     C++ 'da fonksiyonlar parametrik olarak tanımlanabilirler, yani, bir fonksiyona değer gönderebiliriz. Fonksiyonun tanımlandığı tipe göre bir dönüşü olmak zorundadır, tipsiz dediğimiz void tanımlaması için bu durum istisnadır.     Programlama dillerindeki fonksiyon kullanımı matematiksel fonksiyonları andırmaktadır ve aynı zamanda matematiksel fonksiyonlar programlama dillerindeki fonksiyonların esin kaynağıdır. C++ için fonksiyon tanımının tam karşılığı (procedure) prosedür kelimesi olsa gerek. Bu manada tam olarak matematiksel fonksiyonlarla eşleştirmek doğru olmayabilir.     Fonksiyonlar genellikle belirli bir işlevi yerine getirmek içindir ve bir programın herhangi bir yerinden çağırılabilirler,