Kayıtlar

nodeMCU MQTT etiketine sahip yayınlar gösteriliyor

Nesnelerin Interneti MQTT NodeMCU Virtuino

Resim
      shiftr.io MQTT server kullanarak NodeMCU (ESP8266) ile android tarafta Virtuino kullanarak veri alışverişini gerçekleştirdiğim video 'ya yazının sonunda ulaşabilirsiniz. Video da yazdığım kod şu şekilde #include < ESP8266WiFi . h > #include < MQTT . h > #include < MQTTClient . h > const char * ssid = "" ; // bağlanılanacak Wifi Adı const char * pwd = "" ; // wifi ağının şifresi WiFiClient net ; const char * broker = "" ; // shiftr erişim adresi char mqttUsername [ ] = "" ; // shiftr kullanıcı adı char mqttPass [ ] = "" ; // shiftr secret token MQTTClient client ; void setup ( ) { Serial . begin ( 115200 ) ; WiFi . begin ( ssid , pwd ) ; Serial . print ( "Wifi ağına bağlanılıyor" ) ; pinMode ( LED_BUILTIN , OUTPUT ) ; digitalWrite ( LED_BUILTIN , HIGH ) ; // HIGH yazınca led sönük oluyor. while ( WiFi . status ( ) != WL_CONNECTED ) {