Kayıtlar

ADC etiketine sahip yayınlar gösteriliyor

AREF | Arduino ADC Referans Değerini Değiştirme

     Arduino ile ADC ölçümlerinde hep 5V kullanıldığı dikkatinizi çekmiştir. İşin aslı AVR 'nin bize sunduğu analog reference voltage değişikliğini Arduino ile de yapmak mümkün. Bu değişiklik için 3 farklı seçeneğimiz var, birincisi herkesin bildiği 5V olarak kullanmak (DEFAULT), ikinci seçenek AVR çip üzerinde gömülü halde gelen 1.1V 'luk referans voltajı(INTERNAL), diğeri de AREF pini üzerinden harici bir değeri analog referans olarak belirleyebiliyor olmamız(EXTERNAL).     Peki analog referans değerini neden değiştirmeye ihtiyaç duyarız? ADC kaç bit oluşuyla bağlantılı olarak referans voltajını 2^n (2 üzeri n) sayısına böler, ADC kanalındaki ölçülmek istenen gerilim ile bu bölmeden elde ettiği aralıklardan hangisine uygunsa o dönüşümü sayısal olarak çıkartır. Bu arduino UNO için 10 bitlik bir değerdir. Referans voltajımız 5v ise, her adımımız yaklaşık olarak 5mV olacaktır: 5V/1024 = 0.0048828125 0.0048828125 / 2 = 0.00244140625 Bunun anlamı da ADC için 0.5 LSB 'lik  bir

Arduino ile Yüksek Voltaj Ölçme | SMPS DC Bara Ölçümü

Resim
     Arduino ile 5v 'tan daha yüksek bir voltajı ölçmek için ; ya da herhangi bir mikro denetleyici için analog referans değerinin üzerindeki bir gerilimi ölçmek istediğimizde linkteki yazıda anlattığım  gerilim bölücüleri kullanırız. Henüz okumadıysanız, okuyup buraya geri dönmenizi tavsiye ederim. Örnek olsun diye 9V 'luk bir pili ölçmeye çalışalım, bu aynı zamanda en fazla 9V dc çıkışı olan farklı bir kaynak da olabilir.      Burada teorik olarak yaptığımız şey en fazla 5v olan arduino ölçme kapasitesini 9V a çıkartmaktır. Dirençleri seçerken GND 'ye bağlı olan 5 in kaç katıysa (4) kaynağın + sına bağlı olan direncin de 4'ün o katı olduğuna dikkat edin.. Toplamda dirençlerimizin GND ve arduino analog pin arasında olan üzerinde 5V diğer direnç üzerinde de 4v olmasını istiyoruz, 12V ölçüyor olsaydık ikinci direnç 4'ün değil 7'nin 4 katı olacaktı, 9 da 4, 12 'de 7 nerden geldi? Kaynak voltajı - 5v (arduino adc max) 'tan geldi. Basitçe üstteki direnç 5x

Arduino ile voltaj okuma | Arduino ile voltmetre | Arduino ADC örnek Kod

Resim
       Arduino güç özellikleri konusunda detaylıca anlattığımız üzere, Arduino UNO için konuşuyorsak; mikro denetleyicimizin anlamlandırabildiği maksimum potansiyel fark +5V 'tur. Bunun konumuzu ilgilendiren kısmı da standart olarak bir Arduino UNO ile ölçebileceğimiz en fazla potansiyel farkın 5V olmasıdır. Daha yüksek seviyelerdeki voltajların Arduino ile ölçülebilmesi için ek elemanlara ve devrelere ihtiyaç duyulmaktadır, ileride bu konuyla ilgili yazı yayınlarsam linkini buralarda paylaşıyor olurum. Voltaj Bölücü Devresi şimdilik size yardımcı olacaktır. Gerekli hesapları yapıp Vout için maksimumda 5v gelecek şekilde dirençlerinizi seçip devrenizi tasarlayabilirsiniz. Bu yazı Arduino UNO ile daha önce hiç voltaj ölçmemiş, nasıl ölçüldüğü konusunda fikri olmayan okuyucularımızı hedef almaktadır :)          Arduino ADC ölçümlerinde yalnızca 0-5V arası DC gerilim ölçülebilir!     Devre şemamız görseldeki gibi, biraz anlatmamız gerekirse, potansiyometremizin dış uçlarından birin