Kayıtlar

örnek kod etiketine sahip yayınlar gösteriliyor

Arduino Hareket Sensörü Kullanımı | PIR Sensör Örnek Kod

Resim
 Arduino ile Hareket Sensörü (PIR Sensör) Kullanımı      HC-Sr501 sensörü kullanacağımız bu uygulamada sensörün Arduino Uno 'ya bağlanmasını ve basit bir kod ile nasıl çalıştırılabildiğine bakıyor olacağız. Sensörün nasıl çalıştığını özelliklerini ya da modifikasyonlarını merak ediyorsanız sensörü detaylıca yazdığım : Hc-SR501  Sensör İncelemesi konusuna bakıp gelebilirsiniz.     Bu sensörü basitçe bir anahtar (switch) gibi düşünebilirsiniz, tek yaptığı şey bir hareket algıladığında sinyal pini üzerinden 5v vermesidir.     Görselde gördüğünüz bağlantıyı yapmanız yeterli, ben sinyal pinini Arduino 'nun ikinci pinine bağladım, siz dilediğiniz herhangi boş bir pine bağlayabilirsiniz, 1 ve 0 pinlerinden birini tercih etmenizi önermem, seri iletişim için o pinler kullanılıyor zira. Kod kısmına gelecek olursak o da gayet basitçe şu şekilde olacak // C++ code // #define MOTION 2 void setup ( ) {   pinMode ( MOTION , INPUT ) ;   Serial . begin ( 11

Arduino buton ile led yakmak | Örnek kod

Resim
  Arduino button ile led yakma uygulaması na geçmeden önce buton nedir kısaca ona bakalım. Buton iki veya bazen ikişerli ortak olmak üzere 4 adet terminalden oluşan anahtarlama elemanıdır diyebiliriz. Anahtarlama elemanı olması sebebiyle elektrik devresine seri olarak bağlanırlar. yani devreyi herhangi bir yerinden keserler, butona basıldığı anda terminaller fiziksel olarak temas eder ve devre buton üzerinden tamamlanmış olur. Yukarıdaki animasyona bakıldığında çalışma prensibini anlamak gayet basittir. Söz konusu animasyon Sparkfun 'un web sitesinden alınmıştır.      Sayfanın girişinde yer alan Arduino buton ve led bağlantısı nın gösterildiği görselden biraz bahsedelim. Arduino 'nun 13 üncü pinine bir ader direnç üzerinden ( Buradaki direncin nasıl hesaplandığını öğrenmek için lütfen tıklayınız ) ledin anod (+) ucu bağlanmıştır. Ledin diğer ucu (katot) da Arduino 'nun GND pinine bağlanmıştır. Butona gelince, görsele göre konuşmak gerekirse solda kalan terminaller b

Nesnelerin Interneti MQTT NodeMCU Virtuino

Resim
      shiftr.io MQTT server kullanarak NodeMCU (ESP8266) ile android tarafta Virtuino kullanarak veri alışverişini gerçekleştirdiğim video 'ya yazının sonunda ulaşabilirsiniz. Video da yazdığım kod şu şekilde #include < ESP8266WiFi . h > #include < MQTT . h > #include < MQTTClient . h > const char * ssid = "" ; // bağlanılanacak Wifi Adı const char * pwd = "" ; // wifi ağının şifresi WiFiClient net ; const char * broker = "" ; // shiftr erişim adresi char mqttUsername [ ] = "" ; // shiftr kullanıcı adı char mqttPass [ ] = "" ; // shiftr secret token MQTTClient client ; void setup ( ) { Serial . begin ( 115200 ) ; WiFi . begin ( ssid , pwd ) ; Serial . print ( "Wifi ağına bağlanılıyor" ) ; pinMode ( LED_BUILTIN , OUTPUT ) ; digitalWrite ( LED_BUILTIN , HIGH ) ; // HIGH yazınca led sönük oluyor. while ( WiFi . status ( ) != WL_CONNECTED ) {