C++ Merhaba Dünya

 Merhaba Dünya

Aşağıda görmüş olduğunuz kod yapısı en basit haliyle bir C++ uygulamasını göstermektedir. Komut satırı ekranına "Merhaba Dünya" yazar.

#include <iostream>
 
int main()
{
	std::cout << "Merhaba Dünya" << std::endl;
}

Kod Analizi

Yazdığımız kodu parça parça incelememiz gerekirse sırasıyla

 • #include <iostream preprocessor (önişleyici) 'e gönderilen ve C++ 'ın standart header dosyalarından biri olan iostream.h 'ı kodumuza dahil eden bir talimattır.

  iostream.h dosyası standart giriş çıkış akışlarının tanımlarını ve alan isimlerini (namespace)içerir.

  Standart giriş çıkış akışıyla kastettiğim şey harici bir sistemden bir bilgi almak ya da bilgi göndermektir. Mevcut durum için bu terminal/konsol diye adlandırabileceğimiz CMD ekranıdır.

 • int main(){...main adında yeni bir fonksyion tanımlar. Bu fonksiyon programımız çalıştırıldığı zaman ilk çağırılan özel bir fonksiyondur. Her C++ programı yalnızca bir main fonksiyonuna sahip olabilir, tipi int olmalıdır, geriye bir tamsayı (integer) döndürür. Bu değer programın çıkış kodu olarak adlandırılır. Eğer ki bu kod 0 ise program sorunsuz yürütülmüştür, 0 haricindeki her dönüş bir hatayı belirtir. Bu aynı zamanda özel bir tanımlama olan EXIT_SUCCESS 'tir. Eğer fonksiyon içerisine return ifadesi yazılmamışsa varsayılan olarak 0 döndürür.

 •  std::cout << "Merhaba Dünya<< std::endl; std bir namespace 'dir, :: operatörü o namespace 'e ait bir fonksiyona erişmek için kullanılır.  Yani cout konsola yazı yazan ve std namespace 'ine ait bir fonksiyondur. Bunlara ileride daha detaylı bakacağız şimdilik açıklamış olmak için yazıyorum, anlamıyorsanız önemsemeyin :)  << operatorü cout fonksiyonuna metin göndermek için kullanılır, stream nesnesine bir obje eklemek diyelim mi. Aynı operator peş peşe de kullanılabilir :

   std::cout << "Merhaba " << "Dünya<< std::endl;

  satırı da ekrana Merhaba Dünya yazacaktır.

 • "Merhaba Dünya" bir string ifadesidir. Çift tırnak içerisinde yazıldığına dikkat edin!

 • std::endl; ifadesi burada satırı bitirmek istediğimizi ve bundan sonra yazacaklarımızın bir alt satırda gösterilmesini sağlamak için yazılmıştır, bunun yerine string ifadesinin sonun \n ekleyerek de aynı durumu elde edebiliriz : "Merhaba Dünya\n"


Önceki Konu : C++ Nedir?
Sonraki Konu : C++ Yorum Satırları

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Arduino DHT11 Kullanımı - Arduino Kod - Arduino Termometre yapımı

Arduino ile voltaj okuma | Arduino ile voltmetre | Arduino ADC örnek Kod

Arduino Oled Ekran Kullanımı | SSD1306 Detaylı Tüm Fonksiyonlar

Arduino 16x2 (2x16) LCD Ekran Kullanımı | 4bit parallel mode - 16x2 LCD ekran pin bağlantıları

Arduino ile Yüksek Voltaj Ölçme | SMPS DC Bara Ölçümü

Arduino UNO güç özellikleri

Arduino LM35 Sıcaklık Sensörü İle Sıcaklık Ölçme

16x2 Lcd Türkçe Karakter Sorunu Çözüldü! Arduino LCD ekrana yazı yazma - Arduino 16x2 Lcd ekran kullanımı

Arduino Röle Modül Kullanımı

DMD2TUR | Arduino P10 Led Panel için Türkçe Karakter Desteği | Arduino P10 Led panel Türkçe yazı yazma