C++ Dersleri | std::vector ile Dinamik Diziler

C++ ile std::vector Kullanımı ve Örnekleri

C++ ile dinamik dizilerin farklı ve daha esnek bir kullanıma sahip alternatifi vector kütüphanesi, dizi elamanını belirtme zorunluluğumuz yok, dilediğimizde eleman ekleyip çıkartabiliyoruz; gayet güzel bir yapı, C# için List yapısını bilenlere biraz tanıdık gelecektir. 

vector<int> arr;
vector<int> arr2 = { 3,5,7,9 };

İlk satırdaki gibi, sadece tanımlayabiliriz, ya da ikinci satırdaki gibi içine elemanlar atabiliriz. Sonradan bir eleman eklemek istediğimizde bu eleman 4 olsun:

arr.push_back(4);

yazmamız yeterlidir. Dizideki bir elemana erişirken ki kuralımız standart dizi erişimi ile aynı :

arr[0] = 5;
int c = arr[0];

Ancak dizide olmayan bir indekse erişmeye çalışmak hataya sebep oluyor, yani push_back ile bir eleman ataması yapmadan sadece diziyi tanımlayıp [0] indekse bir eleman atayamıyoruz. Dizi elemanına şu şekilde de ulaşmak mümkün, "eleman mevcut olmak zorunda" :

arr.at(0) = 1;
cout << arr.at(0) << endl;

Dizinin ilk elemanına ya da son elemanına ulaşmak istersek :

cout << "first element " << arr.front() << endl;
cout << "last element " << arr.back() << endl;

Bulk atama yöntemimiz var, dizeyi ilk verdiğimiz parametre sayısınca ikinci verdiğimiz parametre değeri ile dolduruyor, ama dikkat evvelinde var olan tüm elemanlar siliniyor :

arr.assign(7, 3);

7 elemanlı, her elemanı 3 olan nur topu gibi bir dizemiz oldu.

Dizideki toplam eleman sayısını öğrenmek istersek :

int count = arr2.size();

size fonksiyonu bize bu değeri döndürüyor. Dizideki tüm elemanları :

arr.clear();

fonksiyonu ile silebiliyoruz. Dizi boş mu diye kontrol etmek istersek

cout << "arr is Empty? " << arr.empty() << endl;

Aynı zamanda arr.Size() == 0 kontrolü de yapılabilir.


For kullanıcaz dersek, burada C# 'daki foreach yapısına benzer bir for düzeneği mevcut, kullanımı standart for 'dan biraz farklılık göstermekte :

for (int i : arr)
		cout << " " << i << endl;

Bir eleman silmek biraz daha zor gibi, vector sınıfına ait oluşturulan nesne türünden sınıfın iterator diye bir nesnesi var onu oluşturup erase fonksiyonuna göndermek gerekiyor.. ne diyorum :

vector<int>::iterator iFirst = arr.begin();
vector<int>::iterator iLast = arr.end();
arr.erase(iFirst);
arr.erase(iLast);
arr.erase(iFirst+1, iLast-1);

.begin() iterator tipinde dizinin ilk elemanını ifade ediyor, end son elemanını, sadece bunlardan birini erase fonksiyonuna yollayabildiğimiz gibi bir aralık da belirtebiliyoruz : ilk elemandan sonraki elemandan başla, son elemandan bir öncekine kadar sil gibi.

Dizeyi küçükten büyüğe sıralayalım dersek de bu iteratörlere ihtiyac duyuyoruz, ayrıca algorithm kütüphanesine de ihtiyacımız olacak :

#include <algorithm>

dedikten sonra

sort(arr.begin(), arr.end());

diyerek sıralamayı yapabiliriz..

Önceki Konu : C++ Dinamik Diziler

Gömülü Sistemler Ölçme Teknikleri

    Mikrodenetleyiciler ile Ne Ölçülebilir?

    Arduino ile ya da diğer gömülü sistemler ailesinden herhangi bir mikrodenetleyici ile herhangi bir şeyi ölçebilmek, ölçmek istediğimiz şeyin ancak elektriksel bir değere çevrilebilmesiyle mümkün olabilmektedir. Tam nokta atışı konuşmak gerekirse voltaja çevirebildiğimiz herşeyi ölçebiliyoruz. Mikrodenetleyiciler kendisine verilen referans sayesinde ölçülmek istenen potansiyel farkı karşılaştırarak bir değer üretebilirler. Malesef ölçme anlamında yetenekleri ancak bu kadardır. Bir de zamanı bilirler, onu da üzerlerinde bulunan clock kaynağı sayesinde yaparlar. Bu da beraberinde sayma yeteneği kazandırır mikrodenetleyiciye. Netice olarak bir mikrodenetleyici sadece voltaj ölçebilir.

    Sensör Nedir, Ne İşe Yarar?

Net olarak bir mikrodenetleyicinin algılayabildiği (sense) tek şey potansiyel farktır. Sense demişken sensör kavramının da çıkış noktası ortaya çıkmış oluyor. Ölçmek istediğimiz büyüklüğü, mikrodenetleyicinin ölçebildiği potansiyel farka çeviren cihazlara sensör diyoruz. Bazıları sadece bir direnç olmak kadar basit olabilirken bazıları çok karmaşık-bütünleşik yapılar olarak karşımıza çıkabilmekte. 

    Bazen analog bir ölçme ile bazen dijital bir ölçme ya da sayma yöntemiyle bu ölçümler yapılabilir. Analog bir ölçüm yapılması gerekiyorsa bunun için mikrodenetleyicinin ADC : Analog to Digital Converter birimi kullanılır. O sebeple kullanacağınız mikrodenetleyicinin ADC birimini detaylıca öğrenmeniz gerekir. Sonuçta elde edilen veri, voltaj seviyesini belirten sayısal bir değer olur. Bu noktadan sonra iş matematiğe kalır, sensör ölçmek istediğiniz büyüklüğü nasıl bir algoritmayla potansiyel farka çevirmişse yaklaşık olarak tam tersi bir yol izleyerek ölmek istediğimiz büyüklüğün değerine ulaşırız.

    Ölçmede Hata Payları    

Ölçme denilince yalnız başına da gelmez, yanında bir de hata payı diye bir olayı getirir ve o da yalnız gelmez, genellikle kalabalık olur. Sensörün hata payı vardır, ADC 'nin hata payı vardır, kullandığınız algoritmanın bir hata payı vardır, vardır da vardır. Gürültü dediğimiz bambaşka bir olayımız da vardır onu da es geçemeyiz, bu noktada da imdadımıza filtreler yetişir, amaç genel olarak hata paylarını en aza düşürerek daha gerçekçi sonuçlara ulaşmaktır.

    Bu yazı serisiyle, vakit buldukça tüm ölçme tekniklerini paylaşıyor olacağım. Her biri için ayrı bir sayfa yazarak tüm sayfa linklerini bu yazının altında paylaşacağım. Sizlerin de ilgisini çeken incelememi istediğiniz sensörler olursa, yorumlara yazarak talebinizi iletebilirsiniz.

Arduino Röle Modül Kullanımı

Arduino ve Röle ile Lamba Kontrolü     

Arduino ile aşağıda görseli bulunan röle modülünü nasıl kullanırız bu yazımızda ona bakıyor olacağız. Modül üzerindeki ana elemanımız rölemiz olup, SRD-05VDC-SL-C koduna sahiptir.

Röle modül pinoutRöle Modül Pin Bilgileri

Görselin sağ tarafındaki pinler Arduino tarafında lazım olan pinlerdir, VIN, arduino kart üzerindeki VIN pinine GND, GND'ye;  kontrol pini de dilediğiniz herhangi bir digital pine bağlanabilir.

Görselin sol tarafındaki pinlere gelince neredeyse tüm rölelerde bulunan pinler olup tek tek aaçıklamak gerekirse 

  • COM, COMM, COMMON : Ortak uç olup anahtarlamak istediğimiz kaynağın bir ucunu bağladığımız pindir, bu pin rölenin çalışmadığı yani enerji verilmediği durumda, NC pinine temas etmektedir, röleye enerji verilip çalıştırıldığında içindeki mekanik anahtarın bobin tarafında oluşan elektromıknatıs ile diğer tarafa çekilerek NO pinine teması sağlanmış olur.
  • NO, Normally Open : normalde açık devre olan pindir. Röle çalışırken common pini bu pine temas eder. Röle çalışıyorken çalışmasını istediğimiz yükü bağlamamız gereken pindir.
  • NC, Normalley Closed : normalde kısadevre olan pindir, Röle çalışmazken common pini bu pine temas eder. Röle çalışmıyorken çalışmasını istediğimiz bir yük varsa bu pine bağlanır.

" Tek başına bir röleyi Arduino ya da benzeri bir mikrodenetleyici ile direkt olarak kontrol etmeyin, Bunun nedenlerini ve yukarıdaki modülün devresi ile çalışma prensibini yazdığım yazımı Röle Devresi - SRD-05VDC-SL-C okuyabilirsiniz. "

Röle Modül Arduino Bağlantı Şeması

    Bir lambayı kontrol etmek istediğimizi düşünerek, aşağıdaki şemayı kullanabiliriz, burada lamba tamamen örnek olup yerine 250V - 30A 'e kadar herhangi bir AC yük, ya da  30V 10A e kadar Dc Resistive yük bağlanabilir.

Arduino röle modül bağlantı şeması


    UYARI: Yüksek voltaj tarafındaki bağlantıları (priz, lamba ve röle modülün klemensli olan kısmındaki bağlantılar, görsele göre röle modülün üst kısmındaki bağlantılar) yaparken kabloları sıkıca bağladığınızdan açıkta iletken bırakmadığınızdan iyice emin olun, Kabloları direkt olarak prize sokmayın! Fiş kullanın! Kabloları direkt olarak ampüle bağlamayın! Duy Kullanın! Tüm bağlantıları düzgünce yaptığınızdan emin olmadan fişi prize takmayın!

Röle Modül üzerindeki pinler nasıl tespit edilir?

Röle modülün üzerinde pin bağlantılarına dair bir bilgi bulunmuyorsa, ve modülünüz benim gösterdiğimden farklı bir modül ise, NO, NC pinlerini ölçü aletiyle röle modülün pinlerini tespit edebilirsiniz, röle modül enerjisizken ölçü aletini buzzer konumuna alarak bir probu ortadaki bağlantıya diğerini de sırasıyla dıştakilere bağlayın, ölçü aletinin öttüğü anda değdiğiniz pin Normally Closed pinidir, diğer pin de normally open pini oluyor bu durumda.

Arduino Röle Modül ile Lamba Kontrolü Örnek Kod

Ben kontrol için Arduino Uno 'nun 3 numaralı pinini seçtim, siz ihtiyacınıza göre herhangi diğer bir dijital pini kullanabilirsiniz. RelayPIN 3 tanımındaki 3 ü kullanacağınız pin ile değiştirmeniz yeterli.

Kod kısmına gelecek olursak 5 saniyelik aralıklarla lambamızın yanıp sönmesini sağlayacak kod şu şekilde :

#define RelayPIN 3
void setup() {
  pinMode(RelayPIN, OUTPUT);
  pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
}

void loop() {
  digitalWrite(RelayPIN, HIGH);   
  digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);
  delay(5000);                     
  digitalWrite(RelayPIN, LOW);   
  digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);
  delay(5000);                   
}

Kod karta yüklendiğinde, kart üzerindeki BuiltInLed ile lambamız senkron şekilde 5 saniyelik aralıklarla yanıp sönecektir.

Aman diyim son kez, şebeke geriliminin şakası yoktur! 

Herkese kolay gelsin!

Röle Nedir, Nasıl Çalışır, Örnek Röle Devresi - SRD-05VDC-SL-C

Röle Nedir?

Röle en kısa tabirle elektrikle kontrol edilen mekanik bir anahtarlama elemanıdır. Kontrol uçlarına gerekli miktarda "bu miktar rölesine göre değişiklik göstermekte" enerji uygulandığında devreyi tamamlar, enerji kesildiğinde de devreyi açar.

Rölenin Pinleri ve Bağlantı Şeması

Aşağıdaki devre üzerinden basitçe anlatmaya çalışalım, 12v 'luk bir lambayı, 5 V 'luk bir kaynak ile anahtarlayabiliyor olacağız. Örnekte 12v olarak vermişiz ama bu rölenin de durumuna göre 220v şebeke gerilimiyle çalışan herhangi bir cihaz olabilir -> Lamba, Motor Buzdolabı, ihtiyaca göre, ancak röle parametrelerinin yükün parametrelerini karşıladığından emin olmak gerekiyor.

Röle bağlantı şeması


Röle üzerinde "genel röleler için" 5 adet pin bulunuyor :

  • COMM, COM, COMMON : Ortak uç anlamına gelip anahtarlanacak elemana güç verecek olan kaynağın anahtarlanacak ucu bu terminale bağlanır, Kaynağın diğer ucu direk olarak yüke bağlıdır, yukarıda gördüldüğü üzere GND uçları hem kaynakta hem lambalarda ortak kullanılmıştır. 5V un GND si ile ortak olmak zorunda değildir hatta ayrı tutulması gerekir.
  • NC,  Normally Connected : Bu pin röleye enerji verilmediğinde akımın akacağı yön olarak tanımlanabilir, görselden anlaşılacağı üzere rölenin enerjisini açıp kapatmak için yerleştirilen anahtar açık durumda, yani röleyi enerjisiz durumda tutmaktadır. Bu durumda röle çalışmamakta ve BAT1 kaynağından gelen +12V güzergahını L1 lambası üzerinden (GNDler ortak) tamamlayıp lambayı yakar.
  • NO, Normally Open : Bu pin normalde açık devre olan pindir, röleye enerji verildiğinde rölenin kontaktörü, -COM pinine bağlıdır- NC pininden NO pinine yön değiştirerek akımın NO üzerinden akmasına, dolayısıyla L1 lambasının sönüp L2 lambasının yanmasına sebep olur.
  • Coil1 Coil2 : Görselde rölenin alt kısmında bulunan bobinin uçlarıdır, röleye enerji verdiğimizde rölenin çalışmasına vermediğimizde de çalışmamasına sebebiyet veren pinlerdir :)
Devredeki anahtara basılarak, rölenin bobinine enerji verildiğinde olan durum :

Röle Bağlantı şemasıBir Röleyi Arduino ile Kontrol Edebilir Miyiz?

SRD-05VDC-SL-C kodlu röle 5V ile anahtarlanabilen bir röledir, Arduino ya da diğer herhangi bir 5v luk mikrodenetleyici ile bir röleyi kontrol etmek isteyebiliriz. Aynı zamanda bir LDR  de kullarak ortamın ışığını ölçüp, ışık azaldığında yani akşam olduğunda lambamızın otomatik olarak yanmasını isteyebiliriz, ya da ortamın sıcaklığını ölçüp 20 derecenin altına düştüğünde ısıtıcıyı, 30 derecenin üstüne çıktığında soğutucuyu çalıştırmak isteyebiliriz. Bu gibi durumlarda 220v ile çalışan bir klimayı ya da ısıtıcıyı direkt olarak Arduino 'nun bir pini ile kontrol etmek mümkün değildir, Ancak bir röle kullanarak bunu yapabiliriz, acaba 5v 'luk bir röleyi Arduino'nun bir pini ile direkt olarak kontrol edebilir miyiz ona bakalım. Parametrelerimizden biri voltaj: rölemiz 5v ,pin çıkışı 5V, uygundur, bunda sıkıntı yok, ikinci parametremiz akım : Arduino digital bir pinden en fazla ne kadar akım sağlayabiliyor

Maximum IO current

Atmega328p için bu değere bilgi sayfasından baktığımız zaman bir dijital pin için maksimum 40mA sağlayabileceğini görüyoruz. Bu aşağı yukarı çok nadir istisnası olmakla birlikte tüm mikrodenetleyicilerde yakın değerlerdir.

SRD-05VDC-SL-C için ihtiyaç duyduğu ya da çektiği akıma bakacak olursak 

SRD-05VDC-Dl-C Coil Current

71.4 mA değerini görüyoruz, yani bu röleyi direkt olarak arduino'nun bir pinine bağlayarak kontrol edemeyiz. 

Bazı istisnalar çıkabilir ancak hiçbir röleyi direkt olarak bir mikrodenetleyicinin dijital piniyle açıp kapatamayız, ya açıp kapatamayız ya da o pinin ve dahi bağlı olduğu portun kısmi olarak ya da mikro denetleyicinin tamamen zarar görmesiyle neticelenecektir bu durum.

Rölenin Transistörle Sürülmesi

Akıma ihtiyacımız varsa, bir anahtarlama elemanı olan röleyi anahtarlamak için ikinci bir anahtarlama elemanı olan transistörü kullanabiliriz. Bir lamba yakıcaz diye çektiğimiz eziyete bak :)

İki tip transistörümüz var, NPN, PNP; bunlardan NPN olan base ucunda pozitif gerilim olduğunda açılır, bu durumda pin HIGH olduğunda röle çalışır. NPN bir transistör seçelim, Rölenin negatif ucunun enerjilendiği GND hattını bu transistorle kesip anahtarlamış olalım.

Transistörümüzü seçerken bakacağımız ilk parametre Kollektor Akımı, mümkünse sorunsuz çalışması bakımından ihtiyacın en az iki katı kollektör akımı sağlayabilecek bir transistor seçebiliriz. Ben tercihimi 2n3904 'ten yana kullanıyorum:

2n3903 maximum ratings

200mA kollektör akımı sağlayabiliyor. Bizim için yeterli. Ancak transistorumuzu doyuma ulaştırıp VCE 'yi mümkün olduğu kadar sıfıra yaklaştırmalıyız ki bobin uçlarında 5v oluşabilsin. Transistörün datasheet 'inde 50mA kollektör akımı için 60 gain, 100ma kollektör akımını için 30 gain verilmiş. Röle için 70mA gibi bir akımdan söz ederken; akımımız ortalarda olduğundan (50 70 100) gainimizi de ortalarda kabul edip 45 diyebiliriz. Buralara kadar geldiyseniz gain nedir biliyor olmalısınız, bilmiyorsanız şu demek, kollektör akımı baseden sağladığınız akımla gain çarpılarak elde ediliyor, bir transistör için: beta değeri, Hfe diye de geçen akım kazancı, transistördeki olayımız az akımla yüksek akım kontrol etmek ya bunun çarpanı oluyor kendisi. Şuraya geliyoruz: 45 kazançla 70mA akım elde etmek için ne kadar base akımı sağlamalıyız? Yani bir bilinmeyen Base Akımımız var bunu 45 le çarpıp 70mA elde etmişiz; basitçe 70/45 = 1,56mA gibi bir değere ulaşabiliriz.

İkinci stage 'da base üzerinden 1,56mA akım akmasını sağlamak için kaç ohm luk bir direnç kullanmalıyız durumu var : VBE dediğimiz bir transistör üzerinde düşen voltajımız var 0,7v olarak kabul edersek, ve giriş voltajımız da 5v olduğuna göre direnç üzerinde 4,3v gibi bir voltaj oluşacak, direnç için R = V / I eşitliğini kullanarak -> 4,3 / 0,00156 = 2756 ohm gibi bir değere ulaşıyoruz. Tamam 2.2 k yeterlidir diyelim.

Hesaplarımızı yaptık, beklentimiz hesaplarımızın simülasyona uyması

Röle devre simülasyonu

Simülasyondan konuşalım biraz, V2 referansıyla isimlendirilmiş kaynak için arduino digital pin diyebiliriz, onunla kontrol edeceğiz çünkü, R1 base direncimiz, 2K2 olarak belirledik, Q1 transistörümüz, emiteri ground a bağlanmış kollektörü R2 'ye: R2 rölemizin bobinini temsil ediyor, neden 70 ohm derseniz, yukarıda röle ile ilgili verdiğimiz görselden coil resistance parametresine bakmanız yeterli olacaktır, R1 üzerinden geçen akım: (arduino pininden çekilecek akım) 1,9mA olarak, R2 üzerindeki akım da 70in az üzeri mA olarak karşımıza çıkmakta ki bu da rölemizin ihtiyaç duyduğu akımın ta kendisi oluyor.

Röle İle Neden Diyot Kullanılır?

Arduino pin üzerinden çekilecek akım olayından kurtulduk, başka bir durumumuz var mıdır peki artık hazır mıyız, şöyle diyelim elinizde bol miktarda transistörünüz varsa ve yandıkça değiştirmekle ilgili (tahminimce röle ilk kapandığında bozulacaktır) bir sıkıntınız yoksa hazırsınız :) Transistör neden yanıyor yahu, herşeyi hesapladık ayarladık limitlerince, Evet öyle oldu ama bobinin doğal davranışı olarak ortaya çıkan bir başka problemimiz daha var; bobinlerin uçlarına enerji uygulandığında enerji depolarlar, enerjiyi kestiğiniz anda da ters yönde içinde mevcut kalan bu enerjiden kurtulmak isterler, bakın aşağıda bir rölenin bobinine enerji verilip kesildiği andaki bizzat tarafımca alınmış osiloskop görüntüsü var: 

röle ile neden diyot kullanılır

Görüldüğü üzere 12v 'luk bir röleden enerji kesildiği anda 60µs gibi kısa da olsa bir süre içerisinde yukarı ama en çok tersi yönde bir salınım gerçekleşmiş ve negatif yönde 392v lara kadar ulaşmış, en son 150v seviyesinden salınımlara nazaran yavaşça 0 noktasına doğru ilerlemiş, ekrandan tahmin edebileceğimiz kadarıyla bu da 100 üzeri mikro saniye sürmüş diyebiliriz. Süreler kısa gibi görünebilir ancak transistörü bozmaya yeteceğinden emin olabilirsiniz :) Nerden biliyorum, veri sayfasında VCE (bu voltajın oluştuğu pinler) breakdown (kırılma-bozulma) voltage : min 40V. diye belirtilmiş, yani 40 V 'a kadar bozulmam üzerine garanti veremem diyor. Ters yönde oluşan bu salınımları engellemek için rölenin uçlarına ters yönde bir diyot bağlanır, bu diyotun yukarıdaki voltajlarla bozulmayacak bir diyot olmasına dikkat edin 1N4001 - 1N4007 en çok tercih edilenlerden. Nihai olarak devremiz şu hale gelmiş oldu :


Arduino Röle devresi


Artık devremizi herhangi bir mikrodenetleyici ile güvenle kullanabiliriz. Bir nokta daha söylemiş olalım, Yukarıdaki devrede DC kaynaklar kullanıldığı için GND 'ler ortak kullanılmış, kaynak GND ile düşük tarafın yani 5 V un GND si ortak olmak zorunda değildir, tamamen birbirinden bağımsız devrelerdir. Eğer 220v ile mesela bir lamba anahtarlama yapacaksanız, 220V un bir ucunu lambanın bir ucuna diğer ucunu rölenin Common ucuna bağlayın, lambanın diğer ucunu da NO pinine bağlayın, başka hiç bir yere hiçbir bağlantı yapmıyor ortak GND vs gibi maceralara girmiyoruz, aman dikkat!

Rölenin kontrol kısmını geçelim, Anahtarlama kısmında limitlerimiz var mı onlara da bakmış olalım kısaca : Rölenin üzerinde şu metinler var :

10A 250VAC 10A 125VAC

10A 30VDC  10A 28VDC

AC anahtarlayacaksan 250 v u geçme, kullandığın yük 10A i geçmesin

DC kullanacaksan 30V 10A geçme -> 300W ediyor iyi bir değer bence :) Tabi bunlar Resistive yükler için inductive bir yük ile kullanacaksan bu değerler yarı yarıya düşüyor. Kafanıza takılan bir şey olursa lütfen yorumlarda sormaktan çekinmeyin.

İncelediğimiz devre, piyasadan kolayca bulabileceğiniz Röle Modülü 'dür. Kullanımıyla ilgili Arduino Röle Modülü ile Lamba Kontrolü yazımı okuyabilirsiniz.

Herkese kolay gelsin!C++ Dersleri | Dinamik Diziler

 C++ dizileri anlatırken -> C++ Diziler konusunda, dizilerin boyutlarının önceden belirtilmesi gerektiğinden bahsetmiştik, bunun nedeni olarak da programın çalışmadan evvel o dizi için ne kadar yer ayırmalı bilmesi gerektiğini söylemiştik, hatta iki boyutlu dizileri yazdığım yazıda dizi boyutlarını sabitler içerisine atarak tanımlama yapmıştık. Hadi deneysel düz bir kafada ilerleyelim ve bunu değişkenlerle yapmayı deneyelim : 

int n = 3;
int arr[n];

Bunu yaptığımız anda Visual Studio daha kodu bile derlemeden tanımlamayı yaptığımız ikinci satırda n 'in altını çizdi ve Error List 'e şu hatayı yazdırdı :

Error (active) E0028 expression must have a constant value

Şair burada; ifade sabit bir değer olmalı demek istiyor. Birisinin çıkıp sevgili şairimize her zaman bir dizinin eleman sayısının sabit olamayacağını bazen parametrik olarak kullanılabilmesi için bize imkan tanıması gerektiğini anlatması gerekecek. Ya da başka bir şekilde yapılmış bir hesaplama sonucu ortaya çıkıyor/belirlenebiliyor da olabilir, örnekler çoğaltılabilir, özetle sabit değil değişken bir eleman sayısı durumu elde etmek istiyoruz.

    Bu noktada ihtiyaç duyduğumuz şeyin adı Dynamic Arrays. Programlamada dinamik ne demek? Dinamik kelimesi literatürde, runtime yani programın çalıştığı süreçte oluşturulan anlamına gelir. Bu ne demek, biz bu kodu yazdığımızda bu değerin ne olduğunu bilmiyoruz, bilemiyoruz, yahut kullanıcının belirlemesini istiyoruz vesaire gibi sebeplerle, ben sana bu bilgiyi ancak sen çalışırken verebileceğim manasında, değişik alanlarda kullanabileceğimiz güzide bir kelime olur kendisi.

    Aslında konu bu noktada dizilerden çıkar, göstericiler olarak türkçeye çevirdiğimiz pointers konusundayızdır artık, işin aslı evvelce de söylediğimiz gibi; dizi dediğimiz şey arkaplanda bir göstericidir. Burada da göstericilerin bir kullanımını görmüş olacağız, uzatmıyalım nasıl yapıyoruz :

int n = 3;
int *arr = new int[n];

dediğimizde şair bizi üzecek herhangi bir hata vermiyor. Kullandığımız asteriks * işareti bu arkadaşın bir pointer olduğunu bildirmek için kullanılıyor. Artık üst satırlarda diziyi başlattığımız ana kadar ister bir hesaplamayla ya da kullanıcı girişiyle almış olalım, n değişkenini dizinin eleman sayısı olarak kullanabildik. Kullandığımız new keyword  başka bir yazının temel konusu olabilecek nitelikte bir arkadaş ama kısaca int türünde yeni bir nesne oluştur diyebiliriz.

Peki dizi elemanlarına nasıl değer atayacağız?

arr[0] = 3;

şeklinde atayabiliyoruz, dizi elamanlarına ulaşırken de değişen bir durum yok, değişkenadı[index].

Unutmamız gereken bir diğer nokta ise, bu diziyi new keyword ile oluşturduğumuz için, işimiz bittiğinde delete keyword ile silmemiz gerektiği, her new keyword ile oluşturulan nesne hafızada boyutu kadar yer kaplar, delete ile silinmezse de kaplamaya devam eder, hafıza organizasyonu konusunda önemli bir noktadır:

delete[] arr;

Dinamik arrayların kullanılmasındaki bir diğer handikap ise yine malesef new delete meselesinden kaynaklı, nesne new edilip delete edilemeden kod herhangi bir şekilde bir exception a düşer de nesneyi delete edemezse, ve bu kod parçacığı bir döngünün içindeyse yahut çok fazla yerde kullanılıp çağırılıyorsa, hafıza fonksiyon her çağırıldığında aynı miktarda artmaya devam eder, bu ram in tamamen dolmasına ve programın çakılıp kalmasına kadar gidebilir. Yaw bu program burda neden çakılıyor hata da yook diye kafayı yedirten bir meseleye sebebiyet verebilir, dikkat! :)

örnek olarak şu kod için :

void func_to_show_mem_leak()
{
	int* ptr = new int(5);
	return;
}
int main()
{
	while (true)
		func_to_show_mem_leak();
}

9 saniye gibi bir sürede 4gb RAM kullanımına sebebiyet verdiğini görebiliyoruz :

c++ memory leak

Haydi bir de ekrana yazdıralım dersek, şu yolu izleyebiliriz :

for (int i = 0; i < n; ++i) { cout << arr[i] << ' '; }Önceki Konu : C++ ile çok boyutlu diziler ve kullanımı

Sonraki Konu :  C++ std::vector ile dinamik diziler


C++ Dersleri | C++ 2 Boyutlu Diziler

     C++ ile iki boyutlu eleman sayısı önceden belirli 'sabit' diziler de oluşturmak mümkündür, yapı tek boyutlu dizi tanımlamasıyla mantıksal olarak benzer yapıda. Neyin ne olduğunu anlamak için dizi elaman sayılarını sabitlere atayarak şöyle tanımlamış olalım :

int const n_satir = 3;
int const n_sutun = 7;
int const m[n_satir][n_sutun] = 
{
    { 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 },
    { 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 },
    { 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 }
};

    Sabit kelimesine dikkat edelim, bu değer sabit olmak zorunda. Hazıfazada ne kadar yer ayıracağını bilmek istiyor sevgili derleyicimiz. 3 satırlı, 7 sütunlu ve 2 boyutlu dizi tanımlamış ve değerlerini yukarıdaki şekilde belirlemiş olduk, bu yapıyı matematikteki matriks yapısına benzetebiliriz. Yapı karmaşık görünse de aslında çok basit bit mantığa dayanır, int tipinde bir dizinin dizisidir demek tam anlamını karşılayabilir. Örnek olsun diye değeri 10 olan elemana ulaşmak istediğimizde m[1][2] yazabiliriz. Nerden geldik -> sıfırıncı satırda 10 yok, birinci satırda var, birinci satırın sıfırıncı elemanında ve birinci elemanında yok ikinci elemanında var.


For döngüsü ile 1 'den 20 'ye kadar bunları yazdıralım dersek kullanmamız gereken kod :

for (int y = 0; y < n_rows; ++y)
{
    for (int x = 0; x < n_cols; ++x)
    {
	cout << setw(4) << m[y][x];
    }
    cout << '\n';
}

Çıktımız :   

   1   2   3   4   5   6   7

   8   9  10  11  12  13  14

  15  16  17  18  19  20  21

    İç içe for kullanırken dikat edeceğimiz şeylerden biri, hangisinin daha hızlı döndüğüdür. Hızlı dönmekten kastımız nedir? y 'yi itarete eden for 1 artar, bu bir defa y artışı içerisinde x tam bir döngü tamamlar, yani x iterasyonu daha hızlıdır. Bu bize dizide neyi hızlı döndüreceğimizi belirlemekte faydalı olur, Şunu demeye çalışıyorum: önce satır seç, sonra sutün seç demiş oluyoruz, bu durumda sutün elemanları daha hızlı dönmüş oluyor. Bu sebeple m[x][y] yerine m[y][x] yazıyoruz.

    Kod içerisindeki setw fonksiyonuna takılmayın, çıktı için girilen her elemanın ne kadar karakter alanında yazdırılabileceğini ayarlayan özel bir fonksiyon, aksi halde hepsini bitişik yazardı, yine de merak edenler için söylemiş olalım kullanmak için :

#include <iomanip>

kütüphanesini koda dahil etmeniz yeterlidir. Bir de söylemek de fayda gördüğüm başka nokta m[x,y] gibi birşey yazmıyoruz :) m[x][y], söz dizimi önemli!

Önceki konu : C++ Diziler

Sonraki konu : C++ Dinamik Diziler tanımlanması ve kullanılması

Türksat Saat Kanalı ve IRIG-B Time Code

Türksat Saat Kanalından Saat Bilgisi Nasıl Alınır? Uyduda kanalları dolaşırken, şu Türksat Saat kanalı hep dikkatimi çekmiştir. Özellikle  S...