Kayıtlar

özel veya doğruluk tablosu etiketine sahip yayınlar gösteriliyor

C++ Dersleri | Bit İşlemleri | Bitwise XOR, Özel Veya Operatörü

Resim
 C++ bitwise Xor (exclusive or operator) operatörü ^ , diğer bit operatörleri gibi dijital elektronik xor yapısıyla aynıdır. Doğruluk tablosunu yine görselde paylaşalım : kodlarken de aynı değişkenleri kullanalım: int   main () { int   a   =   7 ; //0111 int   b   =   13 ; //1101 int   aXORb   =   a   ^   b ;           //1010 cout   <<   " a=  "   <<   a   <<   " , b= "   <<   b   <<   " , a^b= "   <<   aXORb ; } çıktımız :  a= 7, b=13, a^b=10 10 elde ettik, binary formatındaki sayıları alt alta yazarak soldan sağa doğru sütunları XOR işlemine tabi tutuyoruz en solda: 0 ^ 1 den 1 geldi, bir sonrakinden 1 ^ 1 den 0 geldi, bir sonrakinden : 1 ^ 0 dan 1 geldi, bir sonrakinden  1 ^ 1 den 0 geldi. Benim xor anlatırken akılda kalması için anlattığım bir hikaye var, patron sekreterine bana yalnızca bir kişi çağır demiştir. Kimse gelmezse patron bu işi sevmez. Ahmet gelirse patron için tamamdır, Me