Kayıtlar

Veya doğruluk tablosu etiketine sahip yayınlar gösteriliyor

C++ Dersleri | Bit İşlemleri | Bitwise OR

Resim
 C++ bitwise OR operatörü dijital elektronikten bildiğimiz VEYA ile aynı şeydir, doğruluk tablosunu hatırlamayanlar için bir görsel ekleyelim : kodlarken de aynı değişken isimlerini kullanalım : int   main () {      int   a   =   7 ;            // 0111      int   b   =   13 ;           // 1101      int   aORb   =   a   |   b ;     // 1111      cout   <<   " a =  "   <<   a   <<   " , b=  "   <<   b   <<   " , a | b =  "   <<   aORb   <<   endl ; } çıktımız :   a = 7, b= 13, a | b = 15  Peki neler oldu nasıl 15 elde ettik, binary formatındaki sayıları alt alta yazarak soldan sağa doğru sutunları OR işlemine tabi tutuyoruz : en soldan yukarda 0 aşağıda 1 sonuç 1, bir sonrakinde yukarda 1 aşağıda 1, sonuç 1, bir sonrakinde, yukarda 1 aşağıda 0, sonuç 1, en sonda da yukarda 1 aşağıda 1, den sonuç 1 gelmiş oldu. Hatırlatmış olayım : bu operatör bir değişkene eşitlenmediği sürece bir değişikliğe yol açmaz