Kayıtlar

açıklama satırları nasıl kullanılır. etiketine sahip yayınlar gösteriliyor

C++ Yorum Satırları (comments)

 C++ ya da diğer hemen hemen tüm programlama dillerinde yorum satırları, kendinize ya da kodunuzu okuyacak olan diğer kişilere yazacağınız ve derleyicinin kodunuzu derlerken dikkate almayacağı açıklama satırlarıdır diyebiliriz. C++ için iki tip açıklama satırından bahsetmek mümkündür. Tek satırlı yorum   İki tane bölü // işaretinin peşpeşe yazılmasından sonra yazılacak herşey yorum olarak kabul edilir. #include   < iostream > int   main ()   { // Tek satırda yorum yazma int   a ;   // satır sonuna yorum yazabilirsiniz. } C Stili Blok halinde yorum satırları Sıralı bölü ve yıldız  /* işaretlerinden sonra yorum yazmaya başlayabilir, yine sıralı yıldız ve bölü işareti */ ile yorum yazmayı istediğiniz yerde ve sütunda bitirebilirsiniz. Bu iki işaret içerisinde ne yazarsanız yazın buna C++ syntaxları da dahil, yorum olarak işlem görürler. C ve C++ için geçerlidir. #include   < iostream > int   main ()   { /*  Bu bir yorum bloğudur,   derleyici taraf